Systemy jakości

Wdrażanie systemów jakości

Proponujemy Państwu skorzystanie z naszych usług w zakresie wdrażania systemów zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności, w tym zgodnych w wymaganiami standardów IFS (International Food Standard) i BRC (British Retail Consortium).

Przygotowanie do certyfikacji IFS i BRC – rozwiązanie dla dostawców.
Nasi konsultanci przygotują Państwa firmę do uzyskania certyfikatu uznawanego przez wielkich dystrybutorów europejskich (m.in. MGB, Auchan, Carrefour).

Proponujemy:

 • audyt wstępny – zdiagnozowanie obecnego stanu, rekomendacje ,
  opracowanie planu oraz pomoc we wdrożeniu systemu jakości dostosowanego do specyfiki i istniejących zasad funkcjonowania organizacji, z uwzględnieniem zaangażowania personelu firmy,
  audyt weryfikujący (przeprowadzony według metodyki stosowanej przez jednostki certyfikujące), ocena stopnia implementacji systemu, wskazanie niezgodności, pomoc przy określeniu niezbędnych do wdrożenia działań korygujących, działania doskonalące,
  przygotowanie szczegółowego raportu końcowego potwierdzającego gotowość do certyfikacji,
  zapoznanie pracowników organizacji z przebiegiem auditu trzeciej strony,
  na życzenie firmy wsparcie podczas auditu certyfikującego,
  kompleksową obsługę w zakresie higieny i bezpieczeństwa

 

Wdrażanie HACCP

Nasze konsultacje pomogą w implementacji i optymalizacji systemu HACCP w Państwa firmie.

 • audyt wstępny – ocena efektywności dotychczasowego systemu zapewnienia jakości i bezpieczeństwa; ocena ryzyka (czynniki mikrobiologiczne, chemiczne, fizyczne itp.),
 • przygotowanie planu dostosowania do założeń HACCP na podstawie raportu niezgodności,
 • opracowanie dokumentacji (programy warunków wstępnych – GMP/GHP, Księga HACCP, standardy dokumentów wewnętrznych, instrukcje i procedury)
 • audyt konsultacyjny – ocena stopnia implementacji HACCP, wskazanie niezgodności, pomoc przy określeniu działań korygujących niezbędnych do wdrożenia,
 • audyt weryfikujący – potwierdzający zgodność z wymaganiami HACCP.

 

 

Jako naczelna zasada współpracy  funkcjonuje deklaracja poufności dotycząca informacji uzyskanych w trakcie analizy i wdrażania systemów jakości oraz w trakcie auditów wewnętrznych i/lub certyfikujących.

Nasi konsultanci posiadają uprawnienia audytora wiodącego.